Personvernerklæring (Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og megn)

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig
Styreleder er på vegne av Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.
Det sittende styre hos Dyrebeskyttelsen Lillestrøm har tilgang til de personopplysninger som de trenger for å gjennomføre frivillig arbeid.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post.dblo@gmail.com

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til medlemsbrev, invitasjon til arrangementer mm. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn forbeholder seg retten til å ta kontakt med sine medlemmer og givere via brevpost, e-post, telefon eller SMS.

Medlemsregister
Medlemsregisteret blir behandlet av Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn.
Medlemsregisteret registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdato.  I tillegg registreres verv på styreledere i organisasjonen. Å inneha et verv er offentlig informasjon.

I medlemsregistret ligger også historikk over innbetalinger av medlemskontingent. Kun medlemsansvarlig har tilgang til hele medlemsregisteret.

Opplysningene i medlemsregisteret vil normalt slettes ved oppsigelse av medlemskap så lenge det ikke foreligger økonomiske forpliktelser.

Kontaktskjema
Ved innsendelse av kontaktskjema må navn, epost og telefonnummer oppgis for at vi skal kunne besvare henvendelsen. Informasjonen blir sendt direkte og behandlet av Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og Omegn. Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn har rutiner for arkivering av slike henvendelser.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Donasjoner
Kommer snart..

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Deling av innlegg på www.dblo.no.
Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.