Medlemmer av styret 2022 – 2023

 • Styreleder:  Siri Lindsveen

 • Styremedlemmer: Nina Dahl, Irene Halvorsen Maalen, Janne Kristiansen, Hanna E. M. Caquet og Odny Skaret

 • Varamedlemmer: Anita Bruheim og
  Barbro Katrine Magnetun

Hvem er vi?

Dyrebeskyttelsen Lillestrøm & Omegn har blitt drevet siden 1980 og vi mottar ingen form for offentlig støtte. Vårt arbeid er avhengig av frivillige engasjerte personer og økonomisk støtte gjennom medlemskontingent og/eller donasjoner i form av pengegaver eller andre gaver til dyrene. Vi setter dyrs rettigheter og levevilkår i fokus og jobber for at dyr skal få et verdig og godt liv.

Dyrebeskyttelsen Lillestrøm & Omegn omplasser dyr som har mistet sine eller aldri har hatt et hjem. Vi hjelper dyr som trenger akutt hjelp, er skadet eller mishandlet. Dessverre har vi ikke et eget hjem for hjemløse dyr og alle dyr må derfor plasseres i midlertidige fosterhjem før de omplasseres.

VI SIER

 • Ja til å bevare truede dyrearter

 • Ja til naturvern

 • Ja til et bedre miljø

 • Ja til at dyrs rettigheter

 • Nei til forskning på dyr

 • Nei til dyr i bur

 • Nei til unødvendig transport av slaktedyr

 • Nei til sirkusdyr

 • Nei til tyrefekting