Bli medlem!

Ved å være medlem i foreningen støtter du vårt arbeid med å hjelpe hjemløse dyr. Alle penger som kommer inn til foreningen går uavkortet til dyrene. Ingen av våre frivillige får betalt for den innsatsen de gjør. De største utgiftspostene er veterinærutgifter, mat og sand.

Dersom du ønsker å bli medlem, betal inn beløpet for det medlemskapet du ønsker til kontonummer 0530 42 36428 og merk innbetalingen med «medlemskap». Dersom du ønsker barne-/ungdomsmedlemskap sett da også på fødselsdatoen.

Medlemskapet følger kalenderåret.

Bli medlem

    Hovedmedlem:

    Ungdomsmedlem  13-18 år:

    Barnemedlem  0-13 år: