Kefalonia

ARK Norway er et selvstendig prosjekt som ikke har direkte med Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn å gjøre, men da flere av våre frivillige har engasjert seg i dette prosjektet bidrar vi med spalteplass og en konto til prosjektet.

Ingen av foreningens midler vil gå til dette prosjektet, kun de penger som samles direkte inn til formålet. Vi har mange engasjerte frivillige som bruker all sin tid på dyr, og vi synes det er positivt å kunne bidra også i andre land, der forutsetningene for å drifte mottak er verre enn i Norge.Siden 2014 har vi, hver sommer, har det vært frivillige fra oss på et shelter på  Kefalonia, Hellas. Dette er noe vi ønsker å fortsette med.

Kontonr til Prosjekt Kefalonia er 1503 74 35470
Vippsnummer er 17080

Bli med som frivillig

Den beste måten å støtte prosjektet på, er å bli med selv for å jobbe på shelteret. Mangelen på frivillige er stor, spesielt fra slutten av august og utover, og de få frivillige som da er igjen har svært travle dager.

Som frivillig må man følge shelterets egne retningslinjer og man må selv betale for oppholdet, samt bære risikoen ved å delta.

Innsamling

I tillegg til å bruke prosjektets egen facebookside, har vi også et par arrangementer til støtte for ARK Norway.
Mer informasjon om arrangementer oppdateres fortløpende.

Følg med på vår facebookside for oppdateringer.

Hjelp hundene i Kefalonia

Shelteret får ingen statlig støtte, og pga. dårlige tider i gresk økonomi har kommunen fra sommeren 2016 fjernet støtten shelteret tidligere fikk. Dette betyr at de nå er totalt avhengige av donasjoner utenfra. Pengemangelen gjør at matlagrene ofte går tomme, noe som er krise når man har så mange dyr.

Det er mange ting som kommer i andre rekke når de må bruke alle pengene på mat og det er her vi kommer inn. Det er bl.a. et svært stort behov for flåttpillen Bravecto.  Mange av hundene er sterkt angrepet av flått og blir anemiske, for dem er det livsviktig at de blir kvitt flåtten raskt. Bravectopillen er dyr (koster ca €30 for den største pillen), men den er svært effektiv.

Shelteret trenger i tillegg alt fra morsmelkerstatning, medisinsk utstyr som bandasjer, sårsalver etc. til enkle ting som fluepapir, myggnetting, katteleker, tepper etc.