Årsmøte 2020

25. mars 2021 kl. 19.00

På grunn av Covid-19 og smittevernreglene rundt det, vil årsmøtet i år foregå digitalt på Zoom.
NB! Fristen for påmelding er nå utgått. 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.

3. Fastsette kontingent

4. Behandling av årsmelding

5. Behandling av regnskap

6. Behandling av innkommende forslag

7. Valg

VELKOMMEN!